Privacyverklaring Gimme NV

gimme draagt privacy en de veiligheid van persoonlijke gegevens hoog in het vaandel. Ook in 2017-2018 is gimme volledig in orde met de wettelijke voorschriften, inclusief de Europese GDPR-regelgeving die vanaf 25/05/2018 in voege gaat.

Via de online dienst gimme worden mogelijk privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Gimme NV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gimme NV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 augustus 2017.

Gimme

Gimme is in het leven geroepen om de communicatie tussen ouders en de verschillende organisaties (scholen, sportclubs en verenigingen) waarvan hun kinderen lid zijn, gemakkelijker te maken door ze samen te brengen op gimme als communicatieplatform. Het gaat niet om een leerlingvolgsysteem waarbij er bijvoorbeeld gecommuniceerd wordt over 1 leerling. Gimme is bedoeld voor de communicatie op het niveau van de klas of school met de ouders en grootouders – NIET met de leerlingen.

Uw school, sportclub of vereniging heeft gekozen om te werken met dit communicatieplatform. De mate dat zij al dan niet ook nog andere informatiekanalen ter beschikking kiezen zij volledig zelf en staat los van gimme.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website en/of app als particulier of als werknemer gebruiken.

Dag/weekplanning, email, prikbord en contactformulier 

Wij bieden een dag- en weekplanning aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over de berichtgeving/communicatie gedurende de komende dag en week van de organisaties waarvoor men zich heeft aangemeld. Op dezelfde manier ontvangt u een mail telkens deze organisaties zelf een bericht hebben opgemaakt. Uw e-mailadres wordt telkens slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als u ervoor opteert om het gimme berichtensysteem (via prikbord, mail of dag/weekplanning) te gebruiken, dan gaat u akkoord dat u hierbij geconfronteerd kan worden met reclame. Iedere mail evenals dag/weekplanning bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor deze communicatie.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen enkel uw e-mailadres en rol op gimme om de berichten van de door u gevolgde organisaties tot bij u te brengen. En tenzij u moderator of beheerder bent van een organisatie die gimme gebruikt, zullen we nooit rechtstreeks met u contact opnemen voor een andere reden dan het doorgeven van de communicatie van de door u gevolgde organisaties.

Registreren en cookies

Om gebruik te kunnen maken van onze dienst, is registratie noodzakelijk. Vrees niet, we zullen u niet bestoken met tientallen vragen omtrent uw persoonlijk leven. Uw e-mailadres en rol op gimme is het enige dat wij aan u zullen vragen. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam of e-mailadres zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en wij u kunnen contacteren als u zich bijvoorbeeld heeft aangemeld om mails te krijgen als er een bericht geplaatst wordt in de kanalen van de organisaties die u volgt. Dit gebeurt via cookies die ervoor zorgen dat als u een bericht aanklikt in uw mail u automatisch wordt aangemeld, maar ook dat men kan verifiëren dat men aangemeld is en op die manier toegang mag krijgen tot gimme.

Wij gebruiken geen cookies om na te gaan welke sites u bezoekt buiten gimme of welke andere emails die u krijgt of ontvangt.

Gimme verzamelt geen persoonsgegevens en verkoopt/deelt geen emailadressen

Wij zullen uw email-adres en daaraan gekoppelde rol NIET aan derden verstrekken, wij respecteren de wet van zelfbeschikking, wij verkopen uw gegevens NIET. In tegenstelling tot tal van sociale media of tal van andere communicatieplatformen, verzamelen wij ook GEEN persoonsgegevens, uitgezonderd het email-adres en uw rol op gimme om u te kunnen informeren over de communicatie van de door u gevolgde organisaties.

Advertenties

Gimme heeft het recht om op de via gimme gegenereerde communicatiekanalen (prikbord, email, dag/weekplanning) advertenties te plaatsen. Deze advertenties zorgen ervoor dat het platform gratis te gebruiken is voor zowel de scholen, sportclubs en verenigingen evenals de ouders. Omwille van én de vereiste schaalgrootte én de nood tot kostencontrole is er ook geen mogelijkheid om de advertenties uit te schakelen of tegen betaling een individuele reclamevrije gimme te bekomen. Gimme streeft ernaar dat de reclame de zichtbaarheid en lectuur van het bericht niet (ver)hindert. Daarom laat gimme geen advertenties toe die het zicht op het bericht blokkeren. Tevens laten we enkel relevante advertenties toe om eventuele irritatie tot een minimum te beperken. In dezelfde optiek laat gimme geen "retargeting" toe, waarbij u dus op gimme niet kan achtervolgd worden door reclame voor/vanwege sites die u eerder bezocht hebt.

Informatie die gedeeld wordt door scholen, sportclubs en verenigingen

Alle informatie (foto’s, video’s en berichten) die door de organisaties via gimme wordt gedeeld, blijft ten allen tijde eigendom van de organisaties in kwestie. De organisaties beslissen zelf wie al dan niet toegang heeft tot bepaalde informatie en kunnen dit ook altijd aanpassen. In tegenstelling tot tal van sociale media of tal van andere communicatieplatforms eigent gimme zich geen enkel recht of bevoegdheid toe op de content.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt want deze blijven exclusief eigendom van de organisaties.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Twijfel er zeker niet aan ons te contacteren voor eventuele vragen of bedenkingen via [email protected]

Heeft u het antwoord gevonden?