Advies commissie deugelijk bestuur

In dit artikel vindt u de recentste uitspraak van de Commissie Zorgvuldig Bestuur mbt het gebruik van gimme.

Jo De Maeyer avatar
Geschreven door Jo De Maeyer
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Hieronder vindt u de recentste uitspraak van de Commissie Zorgvuldig Bestuur mbt het gebruik van gimme. Daaruit blijkt het volgende (in italic onze extra toelichting):

- gimme mag gebruikt worden door de scholen, ook de versie met de reclame

- Scholen dienen weliswaar een reclamevrij en kosteloos alternatief ter beschikking te stellen, maar daarvoor volstaat een ander communicatiekanaal (zoals de analoge versie op papier zoals die ook al standaard binnen gimme beschikbaar is)

  • deze mogelijkheid bestaat al binnen gimme waar met een druk op de printknop de communicatie kan uitgeprint en op papier meegegeven worden, net zoals dat gebeurt bij ouders zonder computer of smartphonein die optiek blijft gimme dus meer dan ooit de volledige oplossing inzake oudercommunicatie voor alle ouders, en dit dankzij zowel haar digitale oplossing als het steeds inbegrepen kosteloze, reclamevrije analoge alternatief

- De commissie stelt expliciet geen bezwaren te zien in het reclamebeleid van gimme, waarbij het uiteraard de verantwoordelijkheid van de school blijft om hierover te waken

  • we bieden daarin de nodige zekerheid omdat gimme al haar reclame zelf verwerft en hierbij ten allen tijde strikt de reclamecode, die trouwens opgesteld werd met de scholen én die integraal op de website staat, blijft respecteren.

Klik hier om het document van de Commissie Zorgvuldig Bestuur te raadplegen.

Was dit een antwoord op uw vraag?