Alle collecties
Blog
De klasagenda blijft belangrijk
De klasagenda blijft belangrijk

Voor persoonlijke communicatie met de ouders is internet niet ideaal.

Jo De Maeyer avatar
Geschreven door Jo De Maeyer
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De klasagenda blijft een van de hoekstenen voor de communicatie tussen leerkracht en ouders. Leerlingen moeten hem zelf in orde houden en thuis laten handtekenen. Dat is belangrijk om hen verantwoordelijkheid bij te brengen. Het verplicht de kinderen ook om aan de mouw van hun ouders te trekken wanneer er problemen zijn.

Wanneer een ouder een persoonlijke vraag heeft kan hij/zij die vraag in de agenda zetten. Maar de ouder weet dat de leerkracht pas kan antwoorden de dag nadien.

Dit systeem voor één-op-een communicatie tussen leerkracht en ouders verloopt niettemin perfect.

Maar leerkrachten moeten ook veel 'klasbrede' informatie sturen naar de ouders. Het gaat hier dan om berichten van de leerkracht naar de ouders van alle leerlingen van hun klas. Soms dient de directie 'schoolbrede' informatie te sturen. Naar de ouders van àlle leerlingen dus. Het gaat hier dan om 'dienstmededelingen', verslagen van school- of klasactiviteiten met bijhorende foto's, blogs, e.d.

Dit lukt niet via de klasagenda, maar met gimme verloopt dat snel en efficiënt. Dit schooljaar gebruiken zo'n 600 Vlaamse basisscholen dit snelle en handige communicatie-instrument voor alle communicatie met ouders die niet tot de individuele privésfeer behoort.

gimme biedt trouwens de mogelijkheid om met volledig gesloten en onzichtbare kanalen te werken, zodat enkel mensen die toegelaten worden door de moderator (ouders, grootouders) de berichten kunnen bekijken.

Zou u gimme graag eens testen in jullie school? Klik dan hier.

Was dit een antwoord op uw vraag?