Alle collecties
Blog
gimme vecht tegen het papieren monster
gimme vecht tegen het papieren monster

Scholen en leraren moeten de ruimte krijgen voor hun kerntaken zoals lesgeven en begeleiding van kinderen en jongeren.

Jo De Maeyer avatar
Geschreven door Jo De Maeyer
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Onder de titel 'Papieren monster zit overal' pakte De Standaard recent uit met een artikel over de buitensporige planlast en bijhorende papierberg in het onderwijs en wat minister Crevits daar wil aan doen. De Morgen meldt dat de minister het mes wil zetten in overtollige paperassen.

"Scholen en leraren moeten de ruimte krijgen voor hun kerntaken zoals lesgeven en begeleiding van kinderen en jongeren", aldus minister Crevits.

Nu moeten we die 'papierwinkel' natuurlijk niet al té letterlijk nemen. Veel van die planlast wordt al online uitgevoerd, maar toch... Hebt u al eens nageteld hoeveel papier en fotokopies u jaarlijks gebruikt om met de ouders van leerlingen te communiceren? Nog heel wat scholen geven papieren briefjes, weekbrieven, invulstroken e.d. mee met de leerlingen. Met alle gevolgen van dien: briefjes die spoorloos verdwijnen, ouders die klagen omdat ze belangrijke info niet krijgen, ...

U gebruikt e-mail en website? Dan hebt u vast al gemerkt dat daar ook haken en ogen aan zitten. Hoe weet u of de ouders uw e-mail openen? Uit het aantal bezoekers aan uw website kunt u afleiden dat u langs die weg niet alle ouders bereikt. En dan zwijgen we nog over de jaarlijks weerkerende klus om de maillijsten te actualiseren.

Er bestaat nochtans een GRATIS systeem om snel, efficiënt en papierloos met ouders te communiceren. Het online platform gimme laat u en uw leerkrachten toe:

  • per klas met ouders te communiceren via rijke berichten met tekst, fotoalbums, online invulformulieren, etc.

  • absolute leesbevestiging te krijgen (niet zoals met gewone e-mail)

  • jaarlijks duizenden euro's te besparen (papier en fotokopies)

  • veel tijd te besparen, die u aan uw kerntaak kunt wijden

Kortom, gimme vecht met u mee tegen het papieren monster. Gratis.

Wil u gimme eens testen? Klik dan hier.

Was dit een antwoord op uw vraag?