We kunnen er niet naast kijken: het percentage kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn, neemt toe. Zelfs kleuterklasjes tellen al heel wat pupillen uit 'gebroken' gezinnen.

In het beste geval wordt gekozen voor co-ouderschap, bv. een week bij mama, een week bij papa. In het minder gunstige geval wordt het kind toegewezen aan één van de partijen.

In beide gevallen hebt u een communicatieprobleem. Zeker wanneer u papieren briefjes gebruikt om belangrijke info op klas- of schoolniveau over te brengen. U hebt er namelijk geen zicht op bij wie van de ouders uw briefje terechtkomt. Een voorbeeld: u plant op een bepaalde datum een buitenschoolse activiteit met vertrek en/of aankomst buiten de normale schooluren. Wie van de gescheiden ouders moet u aanspreken?

gimme lost dit (en vele andere communicatieproblemen) elegant op. Via gimme 'volgen' de papa's en mama's simpelweg de klas van hun kind. Telkens u of de leerkracht een bericht in dat kanaal post, krijgen de volgers een e-mail met een doorklik naar het bericht in kwestie. gimme laat u ook ondubbelzinnig zien wie de berichten opent.

Op die manier garandeert gimme dat belangrijke informatie op klas- of schoolniveau bij beide ouders terechtkomt.

gimme biedt u nog talrijke andere voordelen op het gebied van communicatie met de ouders. Wilt u ze leren kennen?

Zou je gimme graag willen testen? Klik dan hier.

Was dit een antwoord op uw vraag?