Alle collecties
Blog
Worden je brieven gelezen?
Worden je brieven gelezen?

Dat kan gimme staven met de nodige cijfers.

Jo De Maeyer avatar
Geschreven door Jo De Maeyer
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Voor de communicatie met de ouders van uw leerlingen vertrouwt u op uw website, e-mail en/of het vertrouwde papieren briefje. De vraag is of de ouders uw berichten daadwerkelijk lezen.

De kans dat ouders uw berichten openen is vele malen groter als u ze via gimme post. Dat kunnen wij staven met de nodige cijfers. Ouders openen en lezen berichten via gimme sneller, vaker en met meer aandacht.

Hoe dat komt? Dat heeft te maken met de context. Het gimme-prikbord verzamelt immers niet alleen de berichten van uw school, maar ook die van de sportclubs, de jeugdbewegingen en andere buitenschoolse jeugdactiviteiten in uw gemeente.

Voor tweeverdieners met schoolgaande kinderen is het niet makkelijk om het complex van schoolse en buitenschoolse activiteiten te stroomlijnen. De berichten en dienstmededelingen van school, sportclub, jeugdbeweging, muziekschool, etc. verzamelen ze liefst op één prikbord.
Vroeger was dat een fysiek prikbord in de keuken waarop alle papiertjes terecht kwamen (maar vaak ook niet...). Maar de jonge generatie ouders is geboren en getogen in het digitale tijdperk. De tablet en de smartphone zijn nu voor ouders dé plaats om al die berichten te centraliseren.

gimme, het gratis online platform voor communicatie met ouders, komt tegemoet aan die behoefte. De ouders hebben hun persoonlijk, digitaal gimme-prikbord waarop alle berichten van uw school, de sportclub, jeugdbeweging e.d. samenkomen. Wanneer zij hun gimme-prikbord raadplegen, zijn ze extra gemotiveerd om de berichten te lezen omdat ze op dat moment bezig zijn met het 'management' van hun gezin. De automatische gimme-triggermails (telkens er een bericht gepost wordt in de gimme-kanalen die ze volgen of wanneer er een activiteit op de gimme-kalender nadert) houden hen 'bij de les'.

Vervangt gimme uw website? Absoluut niet. Maar het is er wel complementair aan en biedt meerwaarde omdat het de ouders sneller en intensiever bij uw werking betrekt. In vergelijking met papieren briefjes is gimme ook wel goedkoper en milieuvriendelijker.

Wil u gimme eens uitproberen in uw school? Klik dan hier.

Was dit een antwoord op uw vraag?